صنعت تخته فشرده آریانا

ارتباط با ما

آدرس

دفتر مرکزی: تهران، خیابان ولیعصر / خیابان نـلـسون مـاندلا (جردن)، خیابان ناهید غربی، پلاک 79، کد پستی: 1966913484

کارخانه: خوزستان، اهواز، کیلومتر 25 جاده اهواز آبادان، سایت کشت و صنعت دعبل خزائی، کارخانه تخته فشرده آریانا، کدپستی: 6178813111

شماره های تماس

تلفن دفتر مرکزی: 3000 7514 021

فکس دفتر مرکزی: 6713 2202 021

انتقادات و پیشنهادات